Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

ASVSA

The ASVSA Association for research on Viable Systems was created with the aim of disseminating the results of research and stimulate the interest and participation of an increasing number of researchers attracted and intrigued by the conceptual trends of Viable System Approach and more generally of systems thinking.


Memorandum and articles of the Association
Download
loleh started a new discussion in hop carton theo yeu cau - t... 3 months ago

In Hộp Carton Theo Yêu Cầu - Tạo Sự Độc Đáo Cho Bao Bì Sản Phẩm Trong thị trường đa dạng và cạnh tranh hiện nay, việc có một sản phẩm độc đáo và hấp dẫn không chỉ yêu cầu chất lượng sản phẩm mà còn đòi hỏi một bao bì tương xứng. Dịch vụ in hộp carton theo yêu cầu mang đến cho bạn sự linh hoạt để tạo ra một bao bì sản phẩm thú vị và độc đáo. Dưới...